Category: Bổ sung kiến thức

Cách sử dụng thời gian thông minh nhất trong mùa dịch Covid–19 để phát triển bản thân?

Trong mùa dịch Covid–19, chúng ta cần phải làm gì để sử dụng thời gian thông minh nhất nhằm vừa tránh buồn chán, vừa phát triển bản thân và sẵn sàng tham gia vào việc mưu sinh một cách hiệu…

Đọc tiếp

Nội dung nào trong hợp đồng kinh tế mà chủ và quản lý doanh nghiệp cần phải quan tâm nhất?

Tại sao những nội dung cốt lõi, quan trọng của hợp đồng kinh tế chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp cần phải nắm thật chắc? Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận những nội dung cốt lõi…

Đọc tiếp

Những vấn đề cốt lõi nào trong Luật Doanh nghiệp cần phải biết trước tiên khi bước ra kinh doanh?

Chủ doanh nghiệp, CEO muốn tham gia cuộc chơi kinh doanh lâu dài thì cần phải nghiên cứu trước tiên đó là những vấn đề cốt lõi của Luật Doanh nghiệp. Không ai có thể tham gia vào sân chơi…

Đọc tiếp